Aanmelden

De start van de eerstvolgende groep staat gepland voor 05-09-2019, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Als de groep vol is, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. Wij starten een nieuwe groep zodra er voldoende aanmeldingen zijn. U krijgt via de email de vraag of u op de wachtlijst geplaatst wil worden.

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft accreditatie verleend voor 45 punten. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen (kind en obstetrie) is door VenV 45 accreditatiepunten verleend.

Aanmelden