Examen

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het eerste gedeelte bestaat uit multiple choice vragen, het tweede gedeelte zijn open vragen en casuïstiek.

Het certificaat wordt behaald als de praktijkopdrachten met voldoendes zijn afgerond en het schriftelijk examen met een voldoende is afgesloten.  Op één van de onderdelen van het schriftelijke examen mag een 5,0 behaald worden mits het totale cijfer van de schriftelijke examens gemiddeld een 6,0 is.

Indien een kandidaat het certificaat niet behaald heeft mag zij de onderdelen waar zij onvoldoende op gepresteerd heeft maximaal drie keer herkansen. Voor de herkansingen worden kosten in rekening gebracht.

Tenminste 40 uur onderwijs moet gevolgd zijn om deel te mogen nemen aan het examen. Gemiste uren door calamiteiten mogen na overleg ingehaald worden in de eerstvolgende groep.

Na het volgen van de opleiding dient binnen 3 jaar het examen afgelegd te zijn. Na deze periode dient men opnieuw de theorie te volgen.

Het behaalde certificaat is gedurende 5 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Bij het ontvangen van het certificaat worden deze scholingseisen nader toegelicht. Indien deze bijscholingsuren niet behaald zijn vervalt het certificaat.