De opleiding

OPLEIDING 2018-2019 

Doelstelling

De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan het internationale examen van de IBLCE in oktober 2019.
Indien dit examen met goed gevolg is afgelegd, mag de student de titel lactatiekundige IBCLC voeren. 

Duur opleiding

Start 04-09-2018, laatste lesdag 21-05-2019, examen oktober 2019. 
Totaal 23 lesdagen en tenminste 5 stagedagen. Schoolvakanties vrij. 

Lesdag

Dinsdag, behalve in de schoolvakanties.
Als door vakantiespreiding schoolvakanties overlappen, wordt in de gehele periode geen les gegeven.

Data lesdagen klik hier

Lestijd

Van 09.00 tot 16.15 uur.
Verdeeld in vier blokken, twee 's ochtends en twee 's middags. Na elk blok is er een pauze.

 

Studiebelasting

Per lesdag zal de studiebelasting 6-9 uur bedragen, afhankelijk van de vaardigheid in het lezen van de engelse taal.

Inhoud 

De lesstof is afgestemd op de IBLCE blueprint of knowledge and skills for IBCLC's. Hierin staat welke lesstof minimaal beheerst moet worden door een kandidaat. De vakken die tijdens de opleiding gegeven worden zijn:

- anatomie

- fysiologie

- endocrinologie

- voedingspatronen en het effect op de moedermelk en gezondheid

- immunologie en infectieziekten

- zieke moeder en ziek kind

- medicatie en toxicologie

- psychologie, sociologie en antropologie

- groeicurves en normale ontwikkeling

- interpretatie van wetenschappelijk onderzoek

- ethische en wettelijke kaders

- hulpmiddelen

- praktische vaardigheden (aanleggen, voedingshoudingen, kolven etc.)

- de omgeving van de lactatiekundige

Daarnaast is er tijdens de opleiding een stage van minimaal vijf dagen bij een ervaren gecertificeerde collega.

Rondom de stage dienen er twee verslagen gemaakt te worden. Voordat u naar de stageplek gaat dient er een stageplan gemaakt te worden, zodat degene die u begeleidt weet met welke leerdoelen u komt. Na de stage dient u een evaluatie/reflectieverslag te schrijven over de gelopen stage. Voor de overige vakken wordt niet schriftelijk getoetst.

Aan het eind van de opleiding oefenen we een aantal lesuren voor het examen. We maken en bespreken de vragen klassikaal zodat u in de gelegenheid bent een gedeelte van de stof te herhalen als voorbereiding voor het internationale examen.

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen.

Geaccrediteerde bijscholing A: 16 uur
Overige deskundigheidsbevordering D: 60 uur

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen

Scholing Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Prakijktijkverpleegkunde, Verpleegkunde Voorplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 138 punten