Het beroep

Een lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist. Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) heeft met goed gevolg het internationale examen van de IBLCE (International Board Lactation Consultant Examiners) afgelegd. Na het behalen van het internationale certificaat moet de lactatiekundige zich elke vijf jaar opnieuw certificeren. De eerste vijf jaar mag dat door het overleggen van tenminste 75 CERP's (Continuous Education Recertification Point) die men behaalt door het bijwonen of zelf geven van scholingen, door het publiceren van onderzoek of intercollegiaal overleg. Men mag er voor kiezen om na vijf jaar te recertificeren door opnieuw examen te doen. Na de tweede vijf jaar moet men altijd recertificeren door opnieuw examen te doen.                                                                              

Lactatiekundigen IBCLC zijn inmiddels werkzaam op veel verschillende plekken in de gezondheidszorg: bij verloskundige praktijken, in ziekenhuizen, bij kraamzorginstellingen, bij JGZ en in vrijgevestigde praktijken. Steeds vaker komt het voor dat lactatiekundige zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Voor moeders wordt hierdoor de drempel lager om een consult te vragen van een lactatiekundige IBCLC.

De lactatiekundige IBCLC  bestaat in Nederland nu ruim 25 jaar, inmiddels hebben we onze eigen plek binnen de gezondheidszorg verworven. Ontstaan uit een kleine groep bevlogen vrouwen die zelfstandig studeerden en deelnamen aan het internationale examen, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een groep van bijna 500 professionele zorgverleners. De beroepsverenigingen, de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) en de VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding), zijn gesprekspartners van de overheid, zorgverzekeraars en beleidsmakers op het gebied van borstvoeding.